KURUMSAL KİMLİK TASARIMI – LOGO TASARIMI – SANATSAL, KİŞİYE-KURUMA-ŞİRKETE ÖZE LOGO

Kurumunuzun kimliğini profesyonel ellere bırakın…

KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır.
Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

     Bir başka anlatımla, Kurumsal kimlik bir kurum ya da kuruluşun felsefesi, halk önündeki kimlik tasarımı, kamuoyu ile iletişimi, duruş ve davranışını kapsayan bir kimlik çalışması ve kurum ya da kuruluşun toplum önündeki yüzüne verilen isimdir.

     Kurumsal kimlik bir şirket, kurum ya da kuruluşun sadece amblemi ve logosu değil, şirketin hedef kitleleri üzerinde yaratmayı amaçladığı etkiye yöneliktir.
Uluslararası markaların dünya çapındaki tüm ofislerinin aynı tarzda dekore edilmesi, ürün ambalajlarının aynı görsel kimliği yansıtması da buna örnek teşkil etmektedir.

     Kurumsal kimlik bir şirket kurum ya da kuruluşun kendini ifade etme şeklidir. Tüm kurumların kendilerine özel bir kurumsal kimlik kitapçığı olmalıdır.
Oluşturulan doğru çalışma tüketicinin aklına kazınır. Böylece en etkin ve doğru reklam çalışması gerçekleşmiş olur.

KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ

• Kurumsal Kimlik, firmanın görünen yüzüdür.
• Başarının en önemli unsuru markanın topluma bırakmış olduğu konum, karakter ve imajdır.
• Kimlik standartların bir strateji gibi kullanılması müşteri üzerinde güven yaratır.

 KURUMSAL KİMLİK, FİRMAYA NE KAZANDIRIR?

İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:
• Firma adının belleklere yerleşmesi
• Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)
• Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi
• Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi
• İlk bakışta rakiplerden ayrılma.

Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

NEDEN KURUMSAL KİMLİK?

Şirketlerin kendi imajlarını kurmaya neden olan faktörler şöyle sıralanabilir:

• Reklam için hedef sağlamak, bulmak.
• Medyayı bilgilendirmek.
• Satışları teşvik etmek.
• Kurumun itibarını oluşturmaya yardım etmek.
• Çalışanlar için bir kimlik yaratmak.
• Kazancı haklı çıkarmak ve bunun rolünü açıklamak.
• İç uyumu oluşturmaya ve çalışanlar arasında değerleri tespit etmeye     ve paylaşıma yardım etmek.
• Finansal kurumlar ve yatırımcıları etkilemek.
• Kurumun yeni yönetimine ve isim değişikliğine işaret etmek.
• Halkla, yönetimle, özel gruplarla ve diğer fikir liderleri ile iyi giden     ilişkileri geliştirmek, desteklemek.
• Rekabete dayanan konumlandırma stratejisi olarak kimlik çalışmalarını kullanmak.

LOGO ve LOGO’NUN ÖNEMİ

Kurumsal Kimliğiniz yok mu, kaliteli bir logo ile başlayın.

Logo, kurumsal kimliğinizin ana gövdesidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır. “Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır” anlayışına dünyanın tüm kurumsal başarı öykülerinde rastlarız. Her yerde kullanabileceğiniz bir kimlik ögesi olup şu özellikleri taşımalıdır:

• Sektörde benzersiz olmalıdır.
• Maksimum bilgiyi minimum sürede vermelidir.
• Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilmelidir.
• Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.
• Firmanızın “ruhunu” yansıtmalı, somutlaştırmalıdır.
• Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilmelidir.
• Farklı yüzey ve medyalara uygulanması aşırı masrafa yol açmamalıdır.

İyi bir logonun özellikleri:

 • Sade, anlaşılır ve hatırlanabilir olmalıdır.
 • Ayrıntıları kaybolmamalıdır.
 • Özgün olmalı ve başka kurumları çağrıştırmamalıdır.
 • Firmanın bütün özelliklerini yansıtmalıdır.
 • Akılda kalıcı olmalıdır.
 • Kültürel özellikleri yansıtacak renkler ve anlamlar kullanılmalıdır.
 • Markanın özellikleri göz önünde olmalıdır.

Çeşitleri:

 • San Serif Stili Logolar: Derli toplu, keskin hatlı olan bu tarzda amaç güçlü bir ifade yakalamaktır.
 • Tek Karakterden Oluşanlar: Modern fikir ve işaretlerin olduğu logolar.
 • Çok Karakterden Oluşanlar: Birden fazla tipografik karakterden oluşur.
 • Kombinasyon Tipi: Harflerin gölgeler ve deforme edilmiş karakterler, el çizimlerinin bilgisayarda bir araya getirilip manipüle edilmesi ile yapılır.
 • Geleneksel Olmayan: Eski tarz ve yeni tarzın bütünü olanlar.
 • Yeni Tipografik Formlar: Mevcut fontların üstünde sınırsız oynama imkanı sağlayan sistem.
 • Kaligrafik : Süslü çizgiler, el yazımları ve çizimleri ile oluşturulanlar.
 • Karmaşık Formdakiler: Kelime, obje ve sembollerin bir arada olduğu logolar.
 • Numaralardan Oluşanlar: Sadece rakamlar kullanılarak yapılanlar.

 

BİZİ TERCİH ETMİNİZ İÇİN SEBEBLERİMİZ,

 • Sektörde yaklaşık on yıldır profesyonel hizmet verilmesi
 • Tüm tasarım proğramlarına hakim tasarım ekibi ile çalışılması
 • Sektörünüz ile ilgili araştırma ve analizlerle danışmanlık hizmeti sonrası tasarım çalışmalarına başlanılması
 • İstenilen tüm formatlarda tasarımın sizlere sunulması
 • Sanatsal tasarımlar ile tamamen özgün ve size özel tasarımlar yapılması
 • Birkaç tasarım sunup ”Bunlardan birini seçebilirsiniz.” değil, önce sizin isteklerinizi dinlemek sonra hizmet vereceğiniz sektörü analiz edip tasarımlar oluşturmak ”Evet tam istediğim gibi! ” cümlesini sizden duyana kadar gerekirse onlarca tasarımı sunmaktayız. 

Bir markanın kurumsal kimliğinin en önemli öğelerinden biri marka logosudur. Doğru seçilmiş bir logo ile rakiplerden ayrışmak çok daha kolay olmaktadır. Logo tasarımı bazen çok basit bazen çok zor, bazen sıfır maliyetle bazende milyon dolarlara malolmaktadır.

Ünlü Markaların logo figürleri, markanın ismini görmeye gerek bile kalmadan, bize hemen markayı anımsatırlar. Logonun gücü, bu anımsamaya neden olup hemen hatırlanabilir olmasındadır. Örneğin Mercedes Otomotiv’in logosu gibi… Logolar firmaların imzası gibidir bu sebeple özgün olmaları gerekir. Dünyaca ünlü marka ve logoların ortak özelliklerini incelendiğimizde “sade, genelde iki renkli, anlaşılır, sektöre uygun, kısa ve öz” olduklarını söyleyebiliriz.

İyi tasarlanmış, doğru renklerin kullanıldığı akılda kalıcı bir marka logosu rekabette avantaj kazandırmaktadır.